Anasayfaya Dön
Kullanıcı Sözleşmesi 14/11/2013

KULLANICI SÖZLEŞMESİ :

Rehberturkiye.net Üzerinden Yayınlanan Her Türlü Yayın,İçerik İletişim Bilgisi Yayınlayan Üyenin Sorumluluğundadır. Rehberturkiye.net Doğabilecek Herhangi Bir Zarardan Dolayı Sorumlu Tutulamaz ve Üyeler Rehberturkiye.net'ten Herhangi Bir Hak Talep Edemezler.

Rehberturkiye.net sitesine girmeniz halinde bu internet sitesinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

Rehberturkiye.net sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Rehberturkiye.net sorumlu değildir. Rehberturkiye.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Bu Sözleşme, Bireysel veya Kurumsal Üye’ nin (“kullanıcı”) Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi olmayan her üyeyi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Web Sitesi'ne kayıt olan ya da herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder.

 

Rehberturkiye.net işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar hizmet verecek kurumsal üyeler içinde geçerlidir.

 

Kullanıcı, Web Sitesi'nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan, tarafların (“bireysel üye ile kurumsal üye arasında”) birbirlerinden talep ve hizmetleri ile ilgili aksaklık,ayıp,borç vb. uyuşmazlıklarından dolayı Rehberturkiye.net’ ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Rehberturkiye.net’in, Bireysel veya Kurumsal Üye (“kullanıcı”) tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Rehberturkiye.net’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

Rehberturkiye.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Bu internet sitesi Rehberturkiye.net kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Rehberturkiye.net, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili oluşturabilirler. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur.Rehberturkiye.net bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı'ya aynen rücu hakkına sahiptir. Rehberturkiye.net kullanıcı'yı üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Rehberturkiye.net üye'yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi'ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda kullanıcının tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

 

Rehberturkiye.net aracı web sitesi sahibi olup, bireysel ve kurumsal üyeler arasındaki uyuşmazlıklardan sorumlu değildir.Bu sebeple üyeler Rehberturkiye.net’ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Rehberturkiye.net herhangi bir Kurumsal üyenin hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Hizmet Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Bireysel Üyenin inisiyatifindedir. Rehberturkiye.net kurumsal üyenin çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

 

Rehberturkiye.net bu internet sitesi genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ve mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, , logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Rehberturkiye.net’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

 

Tarafların e-posta adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.

 

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır.

 

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul  Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

Rehberturkiye.net, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Bireysel ve Kurumsal Üyelik Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

YAZARLAR
SON EKLENEN HABERLER
    Facebook Login

    TANITIM